Printed from www.StudyDroid.com

Tema D
signuf

Front Back

38/k. Træthed, feber, dyspnø og brystsmerter, rødt hududslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP (hænder)

Diagnose+diff. diagnose


SLE
RA


38/k. Træthed, feber, dyspnø og brystsmerter, rødt hududslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP (hænder)   Årsag til brystsmerter og dyspnø


Pericarditis
Pleuritis
(Pneumoni)


38/k. Træthed, feber, dyspnø og brystsmerter, rødt hududslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP (hænder)

Parakliniske us (og fortolkning af resultat) (4)


38/k. Træthed, feber, dyspnø og brystsmerter, rødt hududslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP (hænder)

Parakliniske us (og fortolkning af resultat) (4)


Sygdomme forbundet med symmetrisk artrit i fingrenes MCP og PIP-led.

Ved hvilke forekommer erosive forandringer ved rtg?


RA og psoriasisartrit: Erosive forandringer
SLE: Ingen erosive forandringer


42/k. Ledsmerter og ledhævelse (MCP og PIP). Pt kendt med skællende hudsygdom igennem 15 år. Nakkesmerter.

Diagnose og diff. diagnose


Psoriasisartrit
Reumatoid artritis


38/k. Træthed, feber, dyspnø og brystsmerter, rødt hududslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP (hænder)

Parakliniske us


Hæmatologi: Norm
CRP: ↑
IgM reumafaktor: Neg --> Psoriasisartrit
 - Pos + anti-CCP --> RA

Rtg af hænder og fødder: Erosioner
 - Juxtaartikulære halisterese --> RA
UL af afficerede led: Synovitis, væskeansamling, erosioner
MR: Mere følsom end rtg og UL


RA

Mønstre af ledaffektion (5)


Asymmetrisk oligo- eller monoartrit
Symmetrisk polyartrit.
Aksial artrit.
Yderledsartrit
Artritis mutilans


RA

Medicinsk behandling (3)


NSAID
DMARD: Methotrexat, salazopyrin, leflunamid
TNA-alfa blokker: Infliximab, etanercept


Sygdomme med forhøjet ANA (3)


SLE
Sclerodermi
Sjögrens syndrom
Hos 1/3 af pt: RA og poly/dermatomyositis


38/k. Træthed, feber, dyspnø, brystsmerter, rødt udslet på næseryg og kinder, lysoverfølsomhed. Symmetrisk artrit i MCP og PIP.

Objektive fund forenelige med vaskulitis (4)


Huden:
Palpabel purpura
Ulcera i huden
Infarkter/nekroser i huden og evt. underliggende strukturer,
Erytema nodosum
Urticaria
Livedo reticularis

CNS:
Distal symmetrisk, sensorisk polyneuropati
Mononeuretis multiplex


Kæmpecellearteritis

Centrale symptomer (2)


Hovedpine
Synsforstyrrelser (dobbeltsyn, blindhed)
Tyggeclaudicatio


Kæmpecellearteritis

Diagnostisk us


Biopsi af a. temporalis med påvisning af arteritis


Betydning af ANCA


Antineutrofilt cytoplasmatisk antistof


Wegeners granulomatose

Karakteristiske kliniske manifestationer (2)


Kronisk rhinitis og sinuitis med purulent nasalsekretion
Inflammation i lungerne resulterende i:
 - Hoste
 - Dyspnoe
 - Purulent ekspektoration
 - Hæmoptyse
Glomerulonefritis


Wegeners granulomatose

Diagnostiske us 


Rtg af bihuler og lunger
Urinundersøgelse, creatininclearence
Pos. ANCA
Biopsi af involverede organer: Nekrotiserende vaskulitis i små til mellemstore kar.
Glomerulonefritis eller granulomatøs inflammation evt. med kæmpeceller.


Wegeners granulomatose

Behandling


Pridnisolon
Cytostatika


38/m. Lave lændesmerter (med belastningstriade), hø. knæ hævet, ve. øje rødt og smertende, ømhed og hævelse over ve. hæl.

Gruppe som gigtsygdommen tilhører


Spondylartrit (axial artrit gruppen)


Spondylartrit

Billeddiagnostisk us


MR til påvisning af sacroiliitis


Spondylartrit

Sygdomme i gruppen (3)


Reaktiv artrit
Mb. Bechterew (spondylitis ankylopoietica)
Psoriasis artrit
Enteropatisk artrit


Spondylartrit

Karakteristisk fund ved hver af disse sygdomme:   Reaktiv artrit
Mb. Bechterew (spondylitis ankylopoietica)
Psoriasis artrit
Enteropatisk artrit


Reaktiv artrit: Akut diarré, uretrit eller cervicit 1-4 uger inden debut af artrit.

Mb. Bechterew (spondylitis ankylopoietica): Lign. kroniske symptomer i familjen. Syndesmofytter/bamboo spine på rtg. columna.
Psoriasis artrit: Psoriasis hudsygdom
Enteropatisk artrit: Inflammatorisk tarmsygdom


Spondylartrit

Årsag til hælsmerter


Achillessene-tendinitis/-entesopati


Achillessene-tendinitis/-entesopati

Behandling og råd til daglig adfærd (3)


Undgå løb, spring og hårde underlag
Brug stødabsorption i sko
Øvelser (fx excentriske lægmuskelkontraktioner) og udspænding
NSAID lokalt eller systematisk
Steroidinjektion lokalt


28/m. Smerter i hø. knæ gennem 1dgn. Ingen traumer eller usædvanlig belastning.

Diff. diagnose (3)


Septisk artritis
Reaktiv artritis
Anden artritis (fx podegra eller psoriasisartritis)


28/m. Smerter i hø. knæ gennem 1dgn. Ingen traumer eller usædvanlig belastning.

Objektive fund (3)


Hævelse
Ansamling
Varme
Rødme
Bevægeindskrænkning
Diffus ømhed


28/m. Smerter i hø. knæ gennem 1dgn. Ingen traumer eller usædvanlig belastning.

Diagnostiske us


Knæpunktur:  Mikroskopi af ledvæske for leukocytter, bakterier og krystaller. Ledsukker vs blodsukkerbestemmelse.   Blodprøver:  Infektionstal (SR, CPR og leukocytter). Klinisk us. - af andre led.   Undersøgelse for psoriasis  Anamnese mht. diarre, UG symptomer, psoriasis, familiære dispositioner


28/m. Smerter i hø. knæ gennem 1dgn. Ingen traumer eller usædvanlig belastning.

Diagnose der kræver akut indlæggelse og behandling


Septisk artritis

Punktur til MDR
Antibiotika
Synovektomi


55/m. Tiltagende rygsmerter gennem flere år. Tiltagende lænderygsmerter. Smerteudtråling bag på ve. UE med paræstesier svarende til lat. fodrand.

Diagnose og diff. diagnose


Lumbal diskosprolaps med S1 rodvirkning
  Diff. diagnose: Lumbal spinal stenose Spondylolitese


55/m. Tiltagende rygsmerter gennem flere år. Tiltagende lænderygsmerter. Smerteudtråling bag på ve. UE med paræstesier svarende til lat. fodrand.
  Diagnostiske us


Mhp discusprolaps:
Klinisk us med kraft, dybe reflekser og sensibilitetsforhold svarende til begge UE.
Strakt benløftningstest (Lasègues manøvre)
MR/CT-scanning af columna lumbalis


Discus prolaps

Behandling


Konservativ: Analgetisk + rygtræning (McKenzie øvelser)
Rygkirurgi


Mistanke om discusprolaps

Fund af nedsat kraft ved plantarfleksion af ve. fod.

Lægelige initiativer dette bør udløse


Akut opståen parese -->
Indikation for akut MR/CT mhp. stillingstagen til operation


Discusprolaps

Alvorlig komplikation


Cauda equina syndrom: Fækal/urin inkontinens


50/k. Træt. Tør i munden, polydipsi og smerter i fingerled. Caries.

Diagnose, inflammatorisk lidelse


Sjögrens syndrom


50/k. Træt. Tør i munden, polydipsi og smerter i fingerled. Caries.

Diagnose som ikke er Sjögrens


T2DM
Artrose i fingerled


50/k. Træt. Tør i munden, polydipsi og smerter i fingerled. Caries.

Objektive fund der taler for Sjögrens


Hævelse af en eller flere spytkirtler


50/k. Træt. Tør i munden, polydipsi og smerter i fingerled. Caries.

Objektive fund der taler for artrose


Heberdenske og/eller Bouchardske knuder


Sjögrens syndrom

Parakliniske us (4)


 - Bedømmelse af tårefilmens kvalitet ved måling af break-up time efter øjendrypning af flourescein.
 - Schirmers test: Bedømmelse af tåresekretion
 - Bedømmelse med spaltelampe af skader på øjets overflade med Rose bengal rødfarvning  - Bedømmelse af spytkirtelsekretion (sialometri)
 - Spytkirtelscintigrafi
 - Sialografi
 - Anti-SSA og anti-SSB antistof i plasma
 - Polyklonal hypergammaglobulinæmi


Sjögrens syndrom

Histologiske fund i biopsi


Læbespytkirtelbiopsi
Abnormt antal lymfocytfoci omkring kirteludførselsgange og kar


Sjögrens syndrom

Underinddeling


Prim. Sjögrens syndrom: Selvstændig sygdom med øjen- og mundmanifestationer
Sek. Sjögrens syndrom: I forbindelse med en anden immuninflammatorisk reumatisk sygdom, fx RA eller SLE.


Sjögrens syndrom

Den  mest alvorlige komplikation


Malignt B-celle/non-Hodgkin lymfom


72/k. Smerter i UE ved gang. Mistanke om lumbal spinalstenose.

Patoanatomiske forandringer der medvirker til en sådan stenose (3)


Diskusprotrusion/prolaps
Osteofytter på vertebrae
Facetledhypertrofi
Spondylolistese
Fortykket lig. flavum
Tumor/abscesser i spinalkanalen
Hvirvelfraktur


Karakteristiske anamnetiske oplysninger for flg. diagnoser (2):

Lumbal spinalstenose (central) Lumbal diskusprolaps
Hofteartrose


Lumbal spinalstenose (central):  - Bensmerter ved vekslende gangdistance.  - Lindring ved krumning af rygsøjlen
  Lumbal diskusprolaps:  - Lænderygsmerter med smerteudstråling i nerverods forsyningsområde i en UE.  - Forværring ved brug af bugpressen
Hofteartrose:
 - Belastningsrelaterede smerter i lår og lyske.
 - Belastningstriade


Objektive fund ved flg. diagnoser (1/2/2)   Lumbal spinalstenose (central) Lumbal diskusprolaps
Hofteartrose


Lumbal spinalstenose (central):  - Neurologiske udfald i UE uden radikulært præg.   Lumbal diskusprolaps:  - Positiv strakt benløftstest.
 - Neurologiske udfald med radikulært præg (sensibilitet, reflekser, kraft)

Hofteartrose  - Indskrænket bevægelighed i hoften.
 - Smerter i yderstillinger.


Lumbal spinalstenose (central)

Objektive fund (2)


Neurologiske udfalde i UE uden radikulært præg
Normale forhold


Lumbal diskusprolaps

Objektive fund (2)


Pos. Lasegue (strakt benløftstest)
Neurologisk udfald med radikulært præg (sensibilitet, reflakser, kraft)


Hofteartrose

Objektive fund (2)


Indskrænket bevægelighed i hoften
Smerter i yderstilling


RA

Blodprøveværdier der er forhøjede (4)


CRP
Rheumafaktor
Antinukleære antistoffer
Anti-cyklisk citrulimat peptid
ESR


70/m. Gangrelaterede smerter i begge lår. Lindres i sidende stilling med krum ryg. Norm. puld i s. dorsalis pedis.

Diagnose


Lumbal spinalstenose


Lumbal spinalstenose
Årsager (3)


Spondylose
Facetledsartrose
Diskusprolaps
Spondylolitese
Lig. flavum hypertrofi


Diskusprolaps (L5/S1)

Objektive fund


Strakt benløfttest
Svækket achillesrefleks
Nedsat kraft ved plantarfleksion
Nedsat sensibilitet på lat. fodområde
Dorso lat. crus


Lave lænderygsmerter

Årsager (4)


Lumbal diskusprolaps
Spondylose
Facetledsartrose
Spondylolitese
Hvirvelsammenfald (osteoporose)
Mb Bechterew
Lav mb Scheuerman
Knogletumor/metastase
Lumbal spinalstenose
Infektion


Spinalstenose

Billeddiagnostisk us


Myelograf
MR


Spinalstenose

Behandling


Konservativ
Laminektomi
Laminektomi med spondylodese


Hoftealloplastik

Komplikationer (efter 1mdr)


Infektion
DVT
Luksation
Hæmatom


Forhøjet reumafaktor

Diff. diagnose


Sjögrens syndrom
RA
SLE
Sclerodermi
Poly/dermatomyositis
Falsk positiv (naturligt forhøjet hos ældre)


Artrose

Angrebne fingerled


DIP
PIP
1 fingers rodled


RA

Angrebne fingerled


MCP
PIP


Artrose

Årsag til fingerfortykkelse


Knoglenydannelse


RA

Årsag til ledhævelse i den tidlige fase


Synovitis


Symptomgivende rodledsartrose i hånden

Behandling


Steroid i leddet
Stabiliserende udvændig skinne
Fjernelse af trapezium og samtidig seneplastik
Stivgøringsoperation


RA i fingrenes grundled med ulnardeviation

Kirurgisk behandling


Synovektomi
Korrektion af strækkesenernes placering
Kunstige led


Slidgigt

Billeddiagnostiske kriterier


Afsmalning af ledspalte
Osteofytter
Cyster
Sclerosering


RA

Nerve på OE der hyppigt er komprimeret og behandling af dette


N. medianus
Spaltning af lig. carpi


58/m. Adipøs. Hævelse og rødme af hø. fod. Tabletbehandlet for T2DM, tiazid-diuretikum for hypertension. Tidligere alkoholmisbrug

Reumatologiske diagnose


Artritis urica
Septisk artrit
Debut at inflammatorisk artrit (fx RA)
Distortio articulatio talocruralis


58/m. Adipøs. Hævelse og rødme af hø. fod. Tabletbehandlet for T2DM, tiazid-diuretikum for hypertension. Tidligere alkoholmisbrug

Akut, potentielt livstruende reumatologisk diagnose


Septisk artrit


Septisk artrit

Diagnostiske us 


Ledpunktur --> MDR
Bloddyrkning
Leukocyt + diff.tælling
CRP


Septisk artrit

Behandling


Perenteral AB
Bredspektret indtil MDR svar


Inflammatorisk ryglidelse

Anamnetiske fund


Familiære fortilfælde
Rygsmerter om natten og morgenstivhed
Smertelindring ved bevægelse
Tilfælde af iridocyclitis eller entesopati


Inflammatorisk ryglidelse

Objektive fund


Ømhed af sacroiliacaled
Nedsat bevægelighed i lumbalcolumna (fx ved Schobers test)
Perifer artrit
Iridocyclitis
Entesopati


Inflammatorisk ryglidelse

Blodprøve fund


Vævstype HLA-B27
Forhøjet ESR og CRP
Anæmi


Inflammatorisk ryglidelse

Parakliniske fund (bortset fra blodprøvefund)


Rtg eller MR med sacroiliitis


Mb Bechterew

Konskvens for columna ved svært forløb


Stivhed og kyfosering af columna thorakolumbalis --> Bevægelsesindskrænkning Holdningsændring Risiko for fraktur pga osteoporose

Stivhed i cervikalcolumna hindrende især hoveddrejning

Indskrænket thorakal bevægelighed med risiko for lungefkt.nedsættelse og pneumoni


Mb Bechterew

Konsekvensk for typisk perifert led involveret ved svært forløb


Artrit i hofteled --> kontraktur, caputnekrose
Evt. hoftealloplastik


Mb Bechterew

Konskvens for indre organ ved svært forløb


Hjertet: Aortitis/endocarditis --> aortainsufficiens. Ledningsforstyrrelser. Perikardit


Mb Bechterew

Non-farmakologisk behandling


Fysioterapi der fremmer bevægelighed og normal holdning i columna


Spondylartropatier

4 sygdomme


Mb Bechterew
Spondylartritis ved psoriasis
ved Reaktiv artrit
ved Inflammatorsik tarmsygdom


Fraktur

Klassiske fund


Strepitus
Synlig eller palpabel deformitet
Lokal hævelse
Ekkymoser
Direkte eller indirekte knogleømhed
Nedsat funktion


"Røntgen viser en transversel fraktur 2-3 cm proximalt for distale radius ledflade. Lille afsprængning af processus styloideus ulnae. Distale radiusfragment er kippet dorsalt samt displaceret radialt og pga. osteoporosen ses radiusledfladen forkortet 3mm i forhold til ulna. Fra den transverselle frakturlinie går to frakturlinier ned til håndleddet. "

Hvilken fraktur og klassificering


Colles-fraktur
Older type 4


Colles-fraktur

Behandling hos ældre


Aktiv ældre: Reposition og ekstern fiksering
Ældre med lavt funktionsniveau: Konservativ behandling med reposition og gipsifikation (her kan man acceptere opheling i en vis fejlstilling)


Colles-fraktur

Komplikationer


Indskrænket finger og håndledsbevægelighed
Prominens af distale ulnarled med ophævet ulnar-deviationsbevægelighed og rotationssmerter
Karpaltunnelsyndrom
Posttraumatisk dystrofi/refleksdystrofi
Ruptur af ekstensor pollicis lungussenen


Skiulykke: Knæ vredet om med betydelige smerter. Pt. kan som følge ikke støtte på benet pga. smerter

Diff. diagnose (3)


Ligamentskade (ACL, MCL, korsbånd)
Meniskskade
Bruskskade
Fraktur


Skiulykke: Knæ vredet om med betydelige smerter. Pt. kan som følge ikke støtte på benet pga. smerter

Sandsynlige objektive fund (3)


Hævelse
Ansamling
Ømhed
Bevægeindskrænkning
Sideløshed og/eller korbåndsløshedSkiulykke: Knæ vredet om med betydelige smerter. Pt. kan som følge ikke støtte på benet pga. smerter

Diagnostisk udredning
  


Test for:
Sideløshed
Lachman test
Skuffeløshed
Rotationsløshed
Ledlinieømhed
Knogleømhed (især patella og caput fibula)
Rtg af knæet


Skiulykke: Knæ vredet om med betydelige smerter. Pt. kan som følge ikke støtte på benet pga. smerter

Diagnostiske muligheder der kræver behandling inden for få dage og denne behandling/udredning (3)
  


Fraktur: Osteosyntese
Multiligamentskade: MR, atroskopi  - Ved posterolateralt hjørne: Subakut reparation af skaden
Aflåst knæ (= strækkemangel): MR, atroskopi


Ve. skulder ramt af lastbil. Smertefuldt

Diagnose


Clavikelfraktur
AC-ledsluksation/kontusion
Proximal humerusfraktur
Rotatorcuff læsion
Skulderluksation


Clavikelfraktur

Kliniske fund


Fejlstilling af claviklen
Udtalte smerter af claviklen
  


AC-ledsluksation/kontusion

Kliniske fund


Distinkt ømhed af AC-leddet Evt. fejlstilling med claviklen forskudt opad. 


Proximal humerusfraktur

Kliniske fund


Smerter i skulderleddet ved bevægelse og palpation
Nedsat aktiv bevægelse i skulderen


Rotatorcuff læsion

Kliniske fund


Nedsat bevægelse og kraft i skulderen (abduktion, udadrotation, indadrotation)


Skulderluksation

Kliniske fund


Epauletskulder
Nedsat bevægelighed i skulderleddet


Frakur/luksation i skulderen

Billeddiagnostiske us


Rtg af skulder, clavikel, AC-led (afh. af klinikken)


Rotatorcuff læsion

Billeddiagnostiske us


UL
MR


Fraktur i skulderområdet

Objektiv us for akutte komplikationer


A. radialis puls (karskade)
Perifer nervefkt. (nerveskade)
 - N. radialis: Dorsalfleksion af hånden, nedsat følesans svt. dorsum af hånden
 - N. medianus: Pincetgreb, følesans volart op de radiale 3½ fingre
 - N. ulnaris: sprede/samlefkt. af fingrene, følesans volart i de ulnare 1½ fing


62/k. Fald på ve. skulder. Smerter og bevægelsesindskrænkning

Diagnose


Proks. humerusfraktur
Skulderluksation
Rotatoercuff ruptur


62/k. Fald på ve. skulder. Smerter og bevægelsesindskrænkning
  Kliniske us (4)


Inspektion: Fejlstilling, blodudtrædning
Palpation: Ømhed
Aktiv og passiv bevægelighed
Atrofi af supra- /infraspinatus (gammel rotatorcuff ruptur)
Kraften ved:
 - abduktion (supraspinatus)
 - udadrotation (infraspinatus)
 - Indadrotation (subscapularis)
Perifer puls (a. radialis / ulnaris)
Perifer neurologisk status: Føleforstyrrelser, motorisk


62/k. Fald på ve. skulder. Smerter og bevægelsesindskrænkning

Billeddiagnostisk us (3)


Rtg i to planer
UL
MR


Proksimal humerusfraktur

Behandling


Konservativ med fixeret mitella (1 uge) og optræning
Osteosyntese (skinner, skruer, wires osv)
Hemialloplastik (½ ny skulder)


Skulderluksation

Behandling


Reposition
Løs mitella og optræning
Kontrol efter 1 uge


Rotatorcuff ruptur

Behandling


Sutur/ reinsertion


Proksimal humerus fraktur

Komplikationer


Manglende heling
Caputnekrose
Infektion ved operation


Skulderluksation

Komplikationer


Tendens til reluksation
Smerter ved bevægelse


Rotatorcuff læsion

Komplikationer


Manglende fkt/nedsat kraft i abduktion / udadrotation
Smerter


Fald på cykel med fald på hånd. Hudafskrapning og smerter i håndled

Diff. diagnose


Collesfraktur / distal antebrachiumfraktur
Scaphoideumfraktur
Metacarpalfraktur
Carpal ligamentskade


Klassiske fund ved flg. diagnoser

  Collesfraktur Scaphoideumfraktur
Metacarpalfraktur
Carpal ligamentskade


Collesfraktur: Ømhed af distal radius, evt. distal ulna evt. indirekte ømhed. Fejlstilling (bajonetstilling eller radial fejlstilling
Scaphoideumfraktur: direkte ømhed i tabatieren

Metacarpalfraktur: direkte og indirekte ømhed evt. fejlstilling

Carpal ligamentskade: Betydelig ømhed i mellemhånden, evt. påviselig instabilitet


Billeddiagnostiske us ved flg. diagnoser:

  Collesfraktur Scaphoideumfraktur
Carpal ligamentskade


Collesfraktur: Rtg. af håndled og mellemhånd   Scaphoideumfraktur: Scaphoideumrtg, MR og scintigrafi

Carpal ligamentskade: Rtg. af mellemhånd, evt. gennemlysning med stabilitetsundersøgelse, evt. MR


Håndledsfrakturer

Akutte komplikationer og us for disse


Skader på a. radialis: Palperes
Påvirkning af nervefkt:
 - Radialis: Dorsalfleksion af hånden og følesans svt. dorsum.
 - Medianus: Pincetgreb, følesans svt. volart på radiale 3½ fingre
 - Ulnaris: Sprede / samlefkt af fingrene, følesans volnart på de ulnare 1½ fingre


Klassiske tegn på fraktur


Strepitus
Synlig eller palpabel deformitet
Lokal hævelse
Ekkymoser
Direkte og indirekte knogleømhed
Nedsat funktion


12-årig. Ankel vredet om i fodboldkamp

Rtg: "frakturdiastase i mediale malleol på 3 mm, gående fra metafysen proksimalt og ned gennem epifysen til ankelledfladen."

Klassifikation


Salter-Harris klassifikation af epifysiolysefrakturer

Type IV<<


Ankelfraktur

  "Du ringer til din mellemvagt og rapporterer at du gerne vil have din patient osteosyntheret i eftermiddag.   Hvilke er dine bestillinger og ordinationer? " 


"(1) Pt. bookes til anæstesitilsyn og operationsgang
(2) Fast, venflon med fx 1L basisvæske, bagre underbensgips og smertestillende.
Blodprøver ikke indiceret da vi opererer i blodtomhed"


Ankelfraktur der er osteosyntheret
Post.op komplikationer


Infektion
Bandagetryk
Forsinket heling og pseudoartrose
Heling af frakturen i dårlig stilling


Achillesseneruptur

Årsag


Traume, under tilbagegang og hurtigt afsæt fremad.
Kronisk peritendinit og mindre traume, fx trappegang
Følger til steroidbehandling


Achilesseneruptur

Kliniske fund


"Piskeagtigt smæld i Achillessenen"
Smerter i Achillessenen
Pt. kan ikke gå på foden
Pt. kan ikke stå på tæer
Pt. kan ikke løfte forfoden opad


Achillesseneruptur

Hvordan stilles klinisk diagnose (nævn 3 positive kliniske fund)


 - Manglende dorsifleksion i fodled.  - Kan ikke stå på tæer.  - Kan ikke stå på en fod.  - Positiv Thompson test, Squeeze test ved tryk på siderne af læggen, hvor foden ikke dorsiflekterer som på den raske side.  - Følelig substansdefekt ved palpation af selve Achillessenen. 


Achillesseneruptur

Behandling


Konservativ med bandagering
Kirurgisk med suturering af den overrevne Achillessene


Achillesseneruptur

Efterbehandling (efter konservativ eller kirurgisk behandling)


Begge: Bandagering i spidsfod i 3-4 uger --> 3-4 uger i neutralstilling
  


Achillesseneruptur

Komplikationer til behandling


Re-ruptur
Ved kirurgi: Blødning eller infektion
DVT


Scolioser

Klassificering


Non-strukturel
 - Benlængdeforskel
 - Holdningsbetinget
 - Ischias-smerte betinget

Strukturel
 - Ideopatisk (infentil / adolescent)
 - Kongenit (hemivertebra / blandet defekt)
 - Neuromuskulær (parese, muskeldystrofi osv)
 - Neurofibromatosis von Recklinghausen
 - Sekundære skolioser (RA, spondylolistese, vertebrale tumorer osv.)


12-årig pige med rygskævhed

Kliniske us mhp. scoliose


Vurdering af benlængdeforskel
Forsvinder scoliosen siddende?
Uens skulderhøjde?
Balance (en lodlinje fra C7 går gennem midten af os sacrum)
Vurdering af torsionsprominens ved foroverbøjning
Fleksibilitet (kan scoliosen udrettes?)
Neurologiske us.


Hvor hyppige er adolescente idiopatiske scolioser (mere end 20 grader)?   a)   0-5 % b) 6-10 % c)  11-15 % 


3%


Komplikationer ved svær thoracal scoliose


KOL og cor pulmonale


Komplikationer ved svær lumbal scoliose


Degeneration af lænderyggen


Faktorer der giver dårlig prognose for en scoliose (ja / nej):
  Ung debut alder  Lumbal lokalisation   God fleksibilitet  Kurvens sværhedsgrad