Printed from www.StudyDroid.com

Everyday Japanese Phrases
JM_1991

Front Back

Phrase Order


 1. Informal
 2. Formal
 3. Very FormalGood morning.


 1. Ohayou.
 2. Ohayou gozaimasu.Good evening.


Kombanwa.


Nice to meet you!


Hajimemashite!


How do you do? / Please be nice to me. 1. Douzo yoroshiku.
 2. Yoroshiku onegaishimasu.
 3. Douzo yoroshiku onegaishimasu.How are you?


 1. O-genki?
 2. O-genki desu ka?
I'm fine.


Genki desu.What about you?


 1. Anata wa?
 2. O-genki desu ka?Excuse me! / Thanks!


Sumimasen.


Please! / Please do!
(when offering e.g. a seat or an object or permission to enter the room)


Douzo.


Thank you.


 1. Doomo.
 2. Arigatou.
 3. Doomo arigatou.
 4. Doomo arigatou onegaishimasu.No, thank you.


Iie, kekkou desu.


Do you speak English?


Anata wa eigo o hanashimasu ka?


Do you speak Japanese?


Nihongo o hanashimasu ka?


How do you say _________ in Japanese?


________  o nihongo de nante imasu ka?


Do you understand?


Wakarimasu ka?


Yes, I understand.


 1. Ee.
 2. Hai, wakarimasu.No, I do not understand.


 1. Iie.
 2. Iie, wakarimasen.Please speak slowly.


Yukkuri hanashite kudasai.


I'm sorry.


 1. Gomen.
 2. Gomenasai.Please wait a moment.


 1. Chotto matte.
 2. Chotto matte kudasai.What is your name?


 1. O-namae wa?
 2. O-namae wa nani desu ka?What is his/her name?


Kare/ Kanojo no namae wa?My name is ___________.


Watashi no namae wa __________ desu.


What is this/that?


Kore/Sore wa nan desu ka?


How much is this/that?


Kore/Sore wa ikura desu ka?


Please give me this/that.


Kore/Sore o kudasai.


Do you like it?


Suki desu ka?


I like it.


Suki desu.


I do not like it.


 1. Suki ja nai.
 2. Suki dewa arimasen.I really like it.


Totemo suki desu.


I hate/extremely dislike it.


Kirai desu.


Where is _________ ?


___________ wa doko desu ka?


Toilet


Toire


Station


Eki


Bullet train


Shinkansen


Cinema


Eigakan


What time is it now?


Ima wa nan ji desu ka?


When is it?


Itsu desu ka?


Why?


Naze desu ka?


Do you have ___________ ?


___________ ga arimasu ka?


Please give me _____________.


_____________ o kudasai.


Big


Ookii


Small


Chiisai


Hot


Atsui


Cold


Samui


Expensive


Takai


Cheap


Yasui


New


Atarashii


Old


Furui


Nice


Suteki


Pretty


Kirei


Dangerous / Watch out!


Abunai


Can you help me?


Tetsudatte kuremasuka?


Please show me.


Misete kudasai.


See you again!


Jaa mata!


See you tomorrow!


Mata ashita!


Right


Migi


Left


Hidari


Please go straight.


Massugu itte kudasai.